Nitelikli insan gücü çıraklıktan geçiyor

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ ÇIRAKLIKTAN GEÇİYOR

İnsangücü ve Çıraklık Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı Erdoğan Özen, 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda genel kurula katılan tüm üyelerin oylarıyla üçüncü dönem yeniden başkanlığa seçildi.

Yeniden seçilen Erdoğan Özen, "Çıraklık; bir öğretim modeli olarak, her çırağa, ulaşması gerekli hedefi açık olarak gösterdiği, gerçek iş ortamında bilgi-beceriyi öğrenme ve uygulama fırsatı verdiği, yaptığı işi ne oranda başarılı olarak yaptığını anında öğrenme imkânı sağladığı için yüz yıllarca etkinliğini korumuş ve günümüze kadar ulaşmıştır” diye konuştu.


İŞYERİ ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR

Yıllar içinde değişen şartlar nedeniyle çıraklık sistemine gençlerin ilgisinin azaldığını söyleyen Özen, çıraklık sistemindeki uygulamaların eğitim ve öğretime yönelik etkinliklerin iyileştirilmesi gerektiğine değindi.

Özen, “Çıraklık eğitiminin pratik eğitim boyutu ile işyerlerinde verildiği göz önüne alındığında, işyeri şartlarının iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İşgücü piyasası ile kurulan işbirlikleri daha da ileri götürülmelidir. Bu konuda dernek olarak elimizden gelen gayret ve çabayı göstermekteyiz. Güçlü bir çıraklık eğitimi için, eğitimde yer alan paydaşlar sıkı bir işbirliği kurmak zorundadır. Her zaman söylediğimiz gibi, Çıraklık eğitiminin mesleki eğitimde model olarak ön plana çıkartılması, çıraklığın kalitesini artıracak, imajını güçlendirecek, okul-sanayi işbirliğini, okul-sanayi iç içeliğine dönüştürecektir” ifadelerini kullandı.

Özen; kalkınmanın hızlandırılması, işsizliğin azaltılması ve sosyal refahın arttırılması için temel ihtiyaç, işyerlerinin talep ettiği nitelikli işgücünü sağlayacak sistemin kurulmasından geçtiğini vurguladı. Bu sistem on asır önce olduğu gibi, günümüzde de çıraklık eğitimidir. Özen, “Derneğimiz üyeleri bunun önemli olduğuna inanarak çalışmalarını dün olduğu gibi, bugün de sürdürecektir” diyerek sözlerini bitirdi.YENİ DÖNEM İÇİN YENİ YÖNETİM

Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet ve mali raporların okunması, müzakere edilmesi ve genel kurula katılan tüm üyelerin oy birliğiyle ibra edilmesinin ardından gündemin 8. maddesi gereği seçimlere geçildi.

Divan başkanlığına sunulan 5 asıl 5 yedek yönetim kurulu ile 3 asıl 3 yedek denetim kurulu üyesinden oluşan Erdoğan Özen başkanlığındaki liste okundu ve bir başka teklifin olmaması üzerine teklif edilen blok liste oylamaya sunuldu. Yapılan tasnif sonucu Erdoğan Özen başkanlığındaki blok liste seçimi kazandı. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyeler şöyle oluştu: Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Erdoğan Özen (Başkan), Mehmet Önal, Yılmaz Coşur, Mustafa Köroğlu, Emrah Kurt. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Zekai Durmaz, Haydar Battaloğlu, Z. Abidin Karagöz.

 

Yorum Gönder

Yorumlar